work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Roooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA


Зеркало

Klub Storrady, Szczecin
01-05.11.2013

© Justyna Werbel

© Justyna Werbel


© Justyna Werbel


OPENING PHOTOS
Klub Storrady zaprosił trójkę artystów z Berlina, aby podczas intensywnej, trwającej 24 godziny wizyty, poznali różne oblicza Szczecina. Ich przewodnikami zostali artyści, związani z naszym miastem. Te spotkania stały się podstawą artystycznych kolaboracji, których efekty prezentowane były w siedzibie Klubu Storrady - Domku Grabarza. Pierwsza odsłona projektu to wystawa, którą wspólnie przygotowali Natalia Szostak (Szczecin) i Grischa Lichtenberger (Berlin).

Зеркало (Zwierciadło)
Wystawa była owocem współpracy artystycznej między Natalią i Grischą. Składały się na nią prace wykonane przez obu artystów w efekcie tej wymiany. Dialog, który się pomiędzy nimi wytworzył znalazł swoje wizualne odzwierciedlenie w ekspozycji, która odbyła się w Święto Zmarłch w Domku Grabarza na dawnym cmentarzu francuskim w Szczecinie. W pracach wykorzystano cytat z filmu
Andrieja Tarkowskiego pt. Zwierciadło".

Informacje o projekcie: www.storrady.org/24hszczecin

Klub Storrady has paired up 3 emerging artists for an intense, 24-hour long collaboration in the city of Szczecin, Poland. Each Berlin based artist arrives in Szczecin where they are confronted with their selected Szczecin based collaborator. These 24h meetings are the bases for artistic collaborations. The effects of these meetings was presented at the Gravedigger’s House, the official venue of Klub Storrady. The first exhibition is prepared in cooperation with Szczecin based artist Natalia Szostak and Berlin based artist Grischa Lichtenberger.

Зеркало (The Mirror)
The exhibition was the effect of an artistic collaboration between Natalia Szostak and Grischa Lichtenberger. It consisted of works prepared by both artists which came from their artistic exchange. The dialogue that sparked up between them found its visual equivalent in the exhibition that took place during All Saints at the Gravedigger's House in the old French Cemetery in Szczecin. The work cites an excerpt from an Andrei Tarkovsky film "The Mirror".

Info about the project: www.storrady.org/24hszczecin