bio
statement


work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!

solo exhibitions
/Atlas fizyczny|The Physical Atlas
/Ciało doskonale czarne|Blackbody
/Esprit de corps
/Sanatorium

/Holy|Święte!
/Living Rooms
/ulotne zjawisko peryferyjne | a fleeting peripheral phenomenon
/Miejsca poświęceń|Places of Sacrifice

duo exhibitions
/We Are Not from Here
/+ - ∞
/Зеркало

text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.
/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.


PLATERØWKAcurrent events


all images copyright natalia szostak ©2017