work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.
/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA

15.12.2017, 18:00
al. Wojska Polskiego 90
INKU Szczeciński Inkubator Kultury

Spotkanie z Natalią Szostak
cykl *Mapa Sztuki Szczecina
>

kuratorzy:
Stanisław Ruksza
Jędrzej Wijas
TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie