work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKALIVING ROOMS
Poznańska Galeria Nowa, Poznań
01–30 VI 2012


W Żyjących pokojach dokonuje się transgresja. Prace Natalii Szostak odzwierciedlają strefy intymności. Uwypuklając znaczenia przestrzeni i przedmiotów zaburzają granice pomiędzy materią kreowaną a zastaną. Obiekty sztuki współistnieją z rekwizytami codzienności tworząc własny azyl znaczeń.

Wystawa stanowi szkatułkowe przeniesienie prac artystki funkcjonujących w jej mieszkaniu-galerii do pomieszczeń Poznańskiej Galerii Nowa. Rozmywają się granice między własnym a wspólnym, kulisami a publicznością. Nieustanna gra symboli zakotwiczonych w miejscach, czynnościach i obrazach wyznacza rytm wędrówki,żywego dziania się tu i teraz.

Natalia Szostak ponownie wciela się w rolę genius loci – wraz z kuratorami tworzy intymną, a zarazem otwartą przestrzeń. Cytaty z własnej twórczości i przestrzeni mieszkalnej tworzą w galerii nową opowieść, nową ścieżkę interpretacji.