work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA


Miejsca Poświęceń/Places of Sacrifice
Willa Lentza, Szczecin
27 V - 30 VI 2010Problem Miejsca/Place Conundrum, 2008
TRINKZIMMERWszystkie Moje Martwe Zwierzęta (Miejsca Poświęceń)
All My Dead Pets (Places of Sacrifice), 2009-2010
BAD
Kiedy Już Mnie Nie Ma/After I Was Gone, 2008
FRṺHSTṺCKSZIMMER

Zbierzcie co pozostało, aby nic nie zostało utracone
Gather up the fragments that remain, that nothing be lost, 2004
FRṺHSTṺCKSZIMMER


Dar/Offering, 2010
SCHLAFZIMMER DES HERRN

Rozbierzcie Mnie (Miejsca Poświęceń)/Undress Me (Places of Sacrifice), 2007
SCHLAFZIMMER DES HERRNAutoportret w Sukni Ślubnej z Poparzoną Ręką
Self-portrait in Wedding Dress with Burnt Hand, 2004
SCHLAFZIMMER DES HERRNAra, rozsypanie ziarna (Miejsca Poświęceń)
Ara, a scattering of seeds (Places of Sacrifice), 2009
SCHLAFZIMMER DES HERRN
Koniec Świata
End of the World, 2010
SCHLAFZIMMER DER FRAU
UND TOCHTERNie ma mnie tam/I am not there, 2009
SCHLAFZIMMER DER FRAU UND TOCHTER


Jestem podwójna, potrójna, poczwórna/I am double, triple, quadruple, 2009
SCHLAFZIMMER DER FRAU UND TOCHTER


Ptak Żywy Ptak Martwy/Bird Alive Bird Dead, 2006
WOHNZIMMER


Żadne z Miejsc/No Single Place, 2007
WOHNZIMMER


Portret  Rodzinny (Miejsca Poświęceń)
Family Portrait (Places of Sacrifice), 2007-2009
FREMDENZIMMERBez czasu jest tylko przestrzeń
Without time there is only space, 2010
FREMDENZIMMER
Próg/Liminal, 2008
FREMDENZIMMERWystawa obejmuje prace z otwartej serii ołtarzy pt. Miejsca Poświęceń. Jest ona próbą stworzenia osobistej ikonografii autorki, gdzie jej doświadczenia emigracji i związanego z nią kryzysu tożsamości prowokują do kreowania własnego systemu klasyfikacji rzeczywistości. Ekspozycja tych prac we wnętrzu zabytkowej Willi Lentza ma na celu stworzenie tymczasowego miejsca kultu, gdzie rzeczywistość chronologiczna nie sprawdza się, a zawarte w nim obiekty-relikwie trwają wiecznie jako emanacje obecności w nich przedstawionych. Święci i zwierzęta przenikają się tu w nowego rodzaju hybrydę bóstwa.

The exhibition consists of works from the open series of altars titled Places of Sacrifice. It represents the artist's effort to create her personal iconography where the experience of emigration and the resulting identity crisis provoke her to form her own system of reality classification. Displaying these works inside the historic Lentz Villa is to establish a temporary space of veneration where no linear reality can be found, and the relic-like objects exist eternally as the emanation of presences they depict. This is where animals and Saints mutate together into a new kind of hybrid deity.