work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA
Esprit de corps
Trafostacja Sztuki w Szczecinie

curator: Justyna Werbel
14.11.2014-30.01.2015

fot. Marta Miszuk

fot. Marta Miszuk

fot. Marta Miszuk

fot. Marta Miszuk

fot. Marta Miszuk

fot. Marta Miszuk

OPENING PHOTOS
Prezentowana wystawa to jednocześnie czwarta edycja PLUG IN: PROJECT ROOM, przestrzeni eksperymentalnej w TRAFO, poświęconej młodym artystom z Polski i zagranicy.

„Esprit de corps (duch ciała) to zdolność wytrwałego i konsekwentnego działania grupy ludzi dążącej do wspólnego celu.” Alexander H. Leighton

W 2013 roku Natalia Szostak została zaproszona do udziału w projekcie artystycznym w Studio M13 w Amsterdamie, w ramach którego kilkunastu międzynarodowych artystów zgłębiało znaczenie terminu „soma”. Wymyślone przez amerykańskiego filozofa Richarda Shustermana pojęcie „somy“ służy do opisania „umysłu” przynależnego do „ciała” i stanowiącego z nim jedność - w odróżnieniu od tradycyjnej dychotomii dusza-ciało czy też negatywnych skojarzeń związanych z cielesnością. Z tej perspektywy nierozerwalność ciała i umysłu jest źródłem wszelakich doznań i prowadzi do refleksji filozoficznej za pośrednictwem „ciała“. Pamięć ciała staje się punktem wyjścia dla każdej krytycznej refleksji a zarazem jej niezbędnym elementem.

W atelier, które niegdyś pełniło funkcję świątyni, Natalia Szostak z pomocą artysty Michała Jurysa, zaaranżowała osobne pomieszczenie, do którego zaprosiła pozostałych artystów oraz zgromadzoną publiczność. Przed wejściem każdy z nich otrzymał prostą instrukcję: „pozostań w pokoju tak długo, jak długo jesteś w stanie utrzymać subiektywne myśli z dala od swojego umysłu”.

Dokumentacja działań z Amsterdamu z 2013 roku została przeniesiona do wiernie zrekonstruowanej przestrzeni TRAFO PLUG IN: PROJECT ROOM. Szczecińska instalacja służy zbudowaniu analogii pomiędzy ideą współdziałania a możliwością dosłownego przekroczenia progu pokoju, w którym sztuka może być doświadczana bezpośrednio i bez zakłóceń. Wchodząc w obszar instalacji widz może spojrzeć na czasoprzestrzeń z innej perspektywy. Trwanie, obecność, bezruch, doświadczanie własnej świadomości to słowa klucze dla tego projektu. Od ściany w kolorze błękitu Lapis Lazuli odwołujacego się do Buddy Medycyny, po konkretne instrukcje dla widzów, Natalia Szostak uświadamia procesy, dzięki którym widz może zyskać wgląd w pracę jednocześnie stając się jej częścią.

Esprit de corps jest kolejnym przykładem przemyślanych działań artystki, która korzysta z ciała jako tematu do badań, równocześnie ukazując jego różne oblicza.

więcej informacji

The exhibition is presented as the 4th edition of PLUG IN: PROJECT ROOM, an experimental space at TRAFO dedicated to Polish and international emerging artists.

"Esprit de corps (spirit of the body) is the capacity of a group of people to pull together persistently and consistently in pursuit of a common purpose.” Alexander H. Leighton

In 2013, Natalia Szostak was invited to participate in an art project in Studio M13 in Amsterdam, where she met with several international artists. The project explored the term "soma", coined by the American philosopher Richard Shusterman. "Soma" is a term used to describe 'mind' belonging to 'body', being one, as distinct from dichotomy  of a 'body' and a 'mind' or negative associations of 'flesh'. From this perspective the indissolubility of body and mind creates all experiences, including philosophical interpretation, which occurs 'through' the body. Thus development of body awareness becomes a starting point and an essential element of any critical consideration.

Szostak with the assistance of artist Michał Jurys constructed an enclosed space within the Amsterdam residency studio, which previously functioned as a prayer hall. Once the installation was completed, she invited both artists and the visiting public to participate by posing a statement, a form of instruction: “stay in the room as long as you can keep subjective thoughts away from your mind”.

The documentation and reconstruction of this 2013 encounter in Amsterdam has been meticulously and thoughtfully installed into the TRAFO PLUG IN: PROJECT ROOM. This installation serves to construct a parallel between participatory action and crossing a literal threshold into a place where art can be experienced directly and without disturbances providing the viewer with a new way of perceiving time and space. Ideas of duration, presence, stillness and self-reflective experience have been considered. From the 'Medicine Buddha' Lapis Lazuli blue wall, to the formal instructions confronting the audience, Szostak's trade is to carefully acknowledge the process through which the audience may acquire insight and become part of the work.

Esprit de corps is yet another example of Szostak‘s thoughtful ability to use the body as a topic of exploration while cleverly capturing its many manifestations.

A comprehensive programme of educational activities for children and adults is also on offer to accompany this exhibition.

more information