work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA  ^
Holy! (książka/book)
, 2012
ręcznie robiona unikatowa książka
a unique hand made book
22 x 18 x 3 cm
^ 
Holy! (skrawki/remnants), 2012
pozostałości po niszczonych/niszczejących wlepkach linorytowych
remnants of the destroyed/decaying linocut stickers
wymiary różne/dimensions variable
^  
Holy! (wydruki/prints), 2012
4 wydruki linorytowe na tkaninie
4 linocut prints on fabric
170 x 90 cm
^  
Holy! (video), 2012
08:06


Holy!
A video, a book and prints documenting an action in public space (4-9/2012).
Wideo, książka i wydruki dokumentujące działanie w przestrzeni miejskiej (04-09.2012).

53.44538 14.54730, 53.44369 14.50130, 53.41387 14.54315, 53.43897 14.57231 are the specific coordinates of four different places I lived in Szczecin, Poland, where I have placed four different linocut stickers of a human figure based on a 1:1 self portrait. Each figure depicts one of the anatomical systems: circulatory, skeletal, nervous and muscular.

53.44538 14.54730, 53.44369 14.50130, 53.41387 14.54315, 53.43897 14.57231 to współrzędne geograficzne czterech miejsc, w których mieszkałam w Szczecinie, gdzie umieściłam po jednej wlepce linorytowej przedstawiającą postać ludzką wykonana na podstawie autoportretu w skali 1:1, każdą w jednym z czterech układów anatomicznych: krwionośnym, kostnym, nerwowym i mięśniowym.

The documentation presented in the video was created during the four months since the installation.
Dokumentacja prezentowana w filmie wideo została wykonana w ciągu czterech miesięcy od czasu montażu.

Project map / Mapa projektu >>