work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA
HOLY/ŚWIĘTE!
TERMINAL08, Gorzów Wlkp.
29 IX - 14 X 2012Wystawa to efekt pracy poświęconej tematowi cielesnego doświadczania rzeczywistości. Zakotwiczone wewnątrz świata doczesnego i jednocześnie uduchowione, ciało jest miejscem granicznym, w którym realizuje się przypuszczenie o świętości materii. Postać ludzka, główna bohaterka wystawy, jest zarazem autorką i wizerunkiem; za pomocą ciała, stwarza jego obrazy. Dzięki nim ożywa jako ikona - rezerwuar obecności, niedoskonałe odbicie świata.

This exhibition is the effect of  the artist’s recent work dedicated to the somatic experience of reality. Anchored inside the temporal world and simultaneously spirited – the body is a liminal place, where the supposition of matters' sanctity becomes fulfilled. Human figure – the exhibition’s main character – is both an author and an image – using the body, she makes pictures. Thanks to them she comes alive as an icon – a reservoir of presence, an imperfect reflection of the world.