work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA


We Are Not from Here / Nie jesteśmy stąd
Natalia Szostak
Justyna Webel

INKU Szczeciński Inkubator Kultury

15.07-08.08.2017


fot. Karolina Szwajcer


fot. Karolina Szwajcer

fot. Karolina Szwajcer

fot. Karolina Szwajcer

fot. Karolina Szwajcer


fot. Karolina Szwajcer


fot. Karolina Szwajcer


fot. Karolina Szwajcer
fot. Karolina Szwajcer


A duet exhibition culminating a residency project at INKU Incubator for Culture in Szczecin, Poland in the summer of 2017. Basing their work on time and site specific process, referring to memory and history of places, Justyna and Natalia together created one series of works.

Justyna Werbel -  (b.1983) obtained her BDes in Industrial Design and is currently perusing her masters in the IAMD program at OCADU in Toronto, Canada. Werbel's works dance between social practice, film, performance, sculptural installation, drawing and photography. She creates interdisciplinary projects that require participation from an audience and involve social engagement as a method of research. Justyna recently has been selected to participate in a 4-month long mentorship alongside filmmaker Isaac Julien as part of OCADU’s Global Experience Project. She is currently in the midst of an artistic residency at the INKU Szczecin Incubator for Culture in Poland.

Natalia Szostak - born in Szczecin, Poland in 1980. Between 1999-2009 she lived in Paris, San Francisco and New York.  Currently she lives and works in Szczecin. She is a visual artist working in both traditional and new media. She is the founder of the independent project Platerøwka (2011-2014), whose main objective was to promote art outside the traditional gallery and museum structure. Currently she works as instructor at the Faculty of Visual Arts at the Szczecin Academy of Art ans is a doctoral student at the University of Arts in Poznań.

We met in Szczecin in 2012. We were both born at the Clinical Hospital in Pomorzany.

Justyna’s family emigrated in 1986. Natalia’s family members all moved to the West between 1985 and 2002. Currently, Justyna lives in Toronto and Natalia has returned to Szczecin.

In the last few weeks, we made a series of walks, revisiting the places of our shared past. The spoken memories, the distances walked, our physical presence became the medium of the work. The resulting presentation is a visual inventory of the circumstances and situations that occurred during the time we spent together. INKU Szczecin Incubator for Culture, located inside a 19th century villa designed for a German entrepreneur H.S. Schultz was a point of departure to all our walks and the ongoing dialogue with the local and personal histories.

BLOG

works

--

Dwuosobowa wystawa prezentująca efekty współpracy rezydencyjnej w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury w Szczecinie latem 2017 r. Bazując na pracy osadzonej w procesie, odwołując się do pamięci i historii miejsc, Justyna i Natalia stworzyły wspólną serię prac.

Justyna Werbel - (ur.1983) uzyskała BDes w Designie Przemysłowym i obecnie jest w programie IAMD, w OCADU, w Toronto, w Kanadzie. Werbelowskie tańce dokonują się między praktyką społeczną, filmową, performance, rzeźbiarską instalacją, rysowaniem i fotografią. Justyna tworzy interdyscyplinarne przedsięwzięcia, które wymagają udziału widzów i zaangażowania społecznego jako metody badań. Jej praca została zrealizowana i przedstawiona w Polsce, Niemczech, Anglii, Izraelu, Urugwaju, Brazylii, Indiach i Kanadzie. Niedawno została wybrana do udziału w 4-miesięcznym programie mentorskim wraz z filmowcem Isaacem Julienem w ramach Global Experience Project OCADU. Justyna odbywa obecnie rezydencję artystyczną w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury.

Natalia Szostak - urodzona w 1980 r. w Szczecinie. W latach 1999-2009 przebywała w Paryżu, San Francisco i Nowym Jorku. Aktualnie mieszka w Szczecinie. Artystka sztuk wizualnych. W swojej praktyce łączy  techniki tradycyjne z nowymi mediami. Autorka niezależnego projektu Platerøwka (2011-14), którego głównym założeniem była popularyzacja sztuki poza tradycyjnymi strukturami galeryjno-muzealnymi. Aktualnie wykładowczyni na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie oraz doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Poznałyśmy się w Szczecinie w 2012 r. Obie urodziłyśmy się w Szpitalu Klinicznym na Pomorzanach.

Rodzina Justyny wyemigrowała w 1986 r. Najbliżsi członkowie rodziny Natalii kolejno przenosili się na zachód pomiędzy 1985 a 2002 r. Obecnie Justyna mieszka w Toronto, a Natalia powróciła do Szczecina.

W czasie ostatnich kilku tygodni odbyłyśmy serię spacerów śladami łączącej nas przeszłości. Wypowiadane na głos wspomnienia, pokonywane odległości, fizyczne przebywanie w tych miejscach stanowiły główne tworzywo naszej pracy. Końcowa prezentacja to forma wizualnego inwentarza sytuacji i okoliczności, jakie zaistniały w czasie, jaki razem spędziłyśmy. INKU Szczeciński Inkubator Kultury mieszczący się w XIX-wiecznej willi zaprojektowanej dla niemieckiego przedsiębiorcy H.S. Schultza był punktem początkowym wszystkich spacerów oraz towarzyszącemu im dialogu z lokalną i osobistą historią.

BLOG

works