work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions
/Blackbody
/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text
/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA

ulotne zjawisko peryferyjne/a fleeting peripheral phenomenon
Galeria Delta, Szczecin
15 X - 10 XI 2011ulotne zjawisko peryferyjne to wystawa najnowszych prac Natalii Szostak. W prezentowanych rysunkach, formach olejnych i pracy wideo zawiera się intymna wypowiedź autorki dotycząca ciała jako centrum doświadczenia. Jednocześnie widziane i widzące, ciało występuje tu w podwójnej roli przedmiotu i podmiotu. Przytwierdzone do świata jest jego okiem, które patrząc, zarazem dokonuje refleksji. Wzrok opatrzony wyraźną granicą cielesności nie dosięga jednak ani swojej podszewki, ani koperty miejsca, w którym się znalazło.

a fleeting peripheral phenomenon is an exhibition of  new works by Natalia Szostak. Consisting of drawings, an oil painting and a video piece, it is an intimate statement about the body as the center of experience. By seeing and being seen, the body has a dual role of  being an object and a subject at the same time. Attached to the external world ,it becomes its contemplating eye. However, limited by its corporeality, it reaches neither its lining nor the place that envelops it.


>>Autoportret w pozycji embrionalnej/Self-portrait in fetal position, 2011
>>Ilustracja pomocnicza I, II, III/Figure I, II, III, 2011
Czaszka I, II, III/Skull I, II, III, 2011


Moje ciało, ludzkie ciało/ My body, human body, 2011
ulotne zjawisko peryferyjne/a fleeting peripheral phenomenon, 2011


moje ciało to moja trumna/my body is my coffin, 2011
>>
bez tytułu/untitled, 2011

bez tytułu/untitled, 2011
>>
>>