work
/painting
/drawing
/photo
/video
/holy!


exhibitions

/+ - ∞

/Esprit de corps
/Sanatorium
/
Зеркало
/Holy!Święte!
/Living Rooms
/a fleeting peripheral phenomenon
/Places of Sacrifice


text

/Maria Szymańska-Korejwo, Ciało doskonale czarne.
/Aurelia Nowak, Sanatorium.
/Laundry Lung interview by Joanne Ambia.

/Agata Dąbrowska, Ciało - obiekt - relikwia.
/Aleksandra Gieczys-Jurszo, W pułapce subiektywizmu.
/Joanna Tokarczyk, Artysta jako genius loci.

bio
statementPLATERØWKA
Ciało doskonale czarne/Blackbody
Muzeum Narodowe w Gdańsku/National Museum in Gdansk

kurator/curator: Maria Szymańska-Korejwo
13.11.2015-31.01.2016

Na wystawę pt. „Ciało doskonale czarne” składają się prace aktualnie tworzone przez artystkę. Natalia Szostak sięga po szeroki wachlarz środków wyrazu za pośrednictwem takich dziedzin sztuki, jak: malarstwo, rysunek, grafika, wideo, obiekt i techniki mieszane.


Tytułowe „Ciało doskonale czarne” to zaczerpnięte z fizyki kwantowej pojęcie określające ciało całkowicie pochłaniające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, które w rzeczywistości nie istnieje. Pełni ono zatem funkcję opisową zjawiska znanego wyłącznie jako hipoteza, stanowiąc tym samym przeciwwagę
dla wszystkiego co materialne, widzialne, ziemskie.


--


The exhibition "Blackbody" displays the artist’s latest work. Natalia Szostak uses a broad array of devices via such genres as painting, drawing, graphic art, video, object and mixed techniques.


The title Blackbody is a term borrowed from quantum physics that denotes an idealised body that absorbs all incident electromagnetic radiation; such a body does not exist in reality. Therefore, it serves the descriptive role of a phenomenon known only as a hypothesis and is a counterpoise to everything that is material, visual and terrestrial.
widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii
widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii


widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii

widok wystawy / exhibition view
Gdańska Galeria Fotografii